✉️ ms.sedmikraska@seznam.cz 📞 734 417 775 📞 317 842 403

MATEŘSKÁ ŠKOLA SEDMIKRÁSKA

Mateřská škola Sedmikráska v Domašíně je umístěna v samostatném objektu,
k tomuto účelu určeném . Budova se nachází na okraji obce v hezkém přírodním prostředí s velkým množstvím možností vycházek do přírody.


K objektu patří vybavená školní zahrada.
MŠ Sedmikráska má jednu třídu s heterogenní skupinou dětí.
Jsou zde děti ve věku od 3 do 7 let.

Zřizovatelem školy je město Vlašim.

Veškerá snaha zaměstnanců směřuje k tomu, aby byly děti v mateřské škole spokojené a šťastné.
Též věnujeme pozornost spolupráci s rodiči a jejich informovanosti.

Co potřebuje dítě do školky?

kapesník
přezuvky (boty s pevnou patou z důvodu bezpečnosti)
náhradní oblečení
pyžamo
oblečení na zahradu

Jak probíhá den ve školce?

6.30 -8.30
Příchod dětí do MŠ za doprovodu rodičů. Ve třídě probíhají ranní hry dle volby dětí
a motivované činnosti, individuální chvilky pro děti se specifickými potřebami.
Při příchodu nového dítěte do MŠ je možné uplatnit
individuálně přizpůsobený adaptační režim

8.30 – 8.45
Úklidové činnosti v hernách. Komunitní kruh – přivítání dětí ve škole, kdo dnes schází, kdo má narozeniny, svátek, písně, básně apod.

8.45 – 9.00
Řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity – motivovaná cvičení, pohybové hry, cvičení s hudbou, s náčiním, na nářadí, relaxační cvičení.

9.00 -9.15
Hygiena (dodržování a upevňování zásad při hygieně), svačina (správné stolování, samostatnost – děti si samostatně přináší z vozíčku svačinu, odnáší použité nádobí).

9.15 – 9.45
Vlastní plánovaná činnost dle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání „Rok v Sedmikrásce“ v oblastech Dítě a jeho tělo,
Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět. Rozvoj dítěte po stránce tělesné, sociální, rozumové a psychické, směřování ke klíčovým kompetencím pro děti v předškolním věku. Individuální přístupy k dětem se specifickými potřebami.
Plánování vychází z potřeb a zájmů dětí a jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti.

9.45 – 11.45
Hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku (zahrada, okolí MŠ )
Návrat, hygiena, příprava na oběd

11.45 – 12.45
Oběd, hygiena, příprava dětí na odpolední odpočinek, četba pohádky, odchody dětí po obědě domů

12.45 – 14.15
Individuální odpočinek dětí na lehátku, spánek malých dětí s vyšší potřebou odpočinku – spánku
Individuální činnosti s předškolními dětmi a s dětmi se specifickými potřebami (klidové činnosti)

14.15 – 14.45
Úklid lehátek, hygiena, pohybové činnosti, příprava na svačinu

14.45 – 15.00
Svačina, samostatnost při sebeobsluze

15.00 – 16.30
Odpolední činnosti a hry do odchodu dětí, dokončování činností z dopoledních bloků, individuální přístupy k dětem

Přesunout se na začátek