✉️ ms.sedmikraska@seznam.cz 📞 734 417 775 📞 317 842 403

GDPR

Kontaktní údaje správce:
Škola: Mateřská škola Sedmikráska Domašín, příspěvková organizace
Adresa: Domašín 217, Vlašim 258 01
IČO: 70996938
Tel.: +420 317 842 403
Email: ms.sedmikraska@seznam.cz
ID datové schránky: 2dgky39

Škola jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účelem zajištění vzdělávání. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu.

Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným zákonem.

Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vašeho uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Škola na základě uložené povinnosti jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 GDPR a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí týkajících se Vašich osobních údajů.

Kontaktní údaje pověřence:
Ing. Martin Fridrich
Email: poverenec.gdpr@mssedmikraska.com

 

Přesunout se na začátek